almacenista

    (hiszp.) pośrednik z regionu Jerez, który skupuje młode wina od różnych wytwórców sherry, następnie starzy je u siebie, po czym odsprzedaje gotowe wina innym producentom do kupażowania i butelkowania.

    Niekiedy takie winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) od almacenisty może zostać rozlane przez niego do butelek i trafić na rynek z pod nazwą jego firmy.