American Wine

    winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) amerykańskie.

    Najniższa kategoria klasyfikacyjna win amerykańskich. Zgodnie z nią wino powinno jedynie spełniać regulacje B.A.T.F. i być w 100 proc. wyprodukowane z winogron uprawianych na obszarze Stanów Zjednoczonych. Określenie to jest także obowiązkowe na etykietach wszystkich win amerykańskich, niezależnie od klasyfikacji.