Amtliche Prüfungsnummer (A.P.Nr.)

    oficjalny numer kontrolny (kod), który zgodnie z wymogami niemieckiego prawa winiarskiego musi być umieszczony na etykietach wszystkich niemieckich win jakościowych (Q.b.A. i Q.m.P. oraz musujących – Qualitätsschaumwein b.A.).

    Poszczególne cyfry numeru identyfikują: pierwsze 1–2 cyfry (przed odstępem) to kod miejscowości, w której znajduje się urząd, gdzie testowano winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...), trzy następne cyfry – miejscowość (gminę), z której pochodzi wino, trzy kolejne cyfry – indywidualny kod winiarza, dalsze 1–3 cyfry – numer partii wina i ostatnie dwie cyfry – rok przedstawienia partii do kontroli (nie rocznik!). A.P.Nr. jest wydawany przez jedno z 9 lokalnych centrów winiarskich po otrzymaniu od firmy zamierzającej butelkować dane wino minimum trzech jego próbek, wyników szczegółowych testów chemicznych przeprowadzanych w koncesjonowanych laboratoriach oraz pomyślnym przejściu testów organoleptycznych. Dwie z próbek są przechowywane przez minimum 3 lata jako dowód w przypadku ewentualnego zakwestionowania jakości wina.