Délestage

    (fr.) przepompowywanie, czynność polegająca na oczyszczaniu młodego czerwonego wina tuż po fermentacji poprzez przepompowanie go do nowego zbiornika.

    Wino zlewa się spod kożucha przez zawór u dołu zbiornika (lub poprzez przypięty doń wąż), w którym fermentowało i zlewa do dużej wanny. W niej znajduje się najczęściej walcowate sito oddzielające głównie pestki, ale też resztki owoców (miąższu). Jedną końcówkę drugiego węża umieszcza się na górze pustego, czystego tanku, a drugą zanurza z drugiej strony wanny. Ten wąż – wspomagany przez pompę – wlewa wino od góry do nowego zbiornika.

    Zabieg nie tylko oczyszcza wina, ale również je mocno napowietrza i bywa niekiedy powtarzany wielokrotnie w tym ostatnim celu.