fer (fer servadou, pinenc, brocol, braucol, mansois)

    rzadka francuska odmiana czerwonych winogron uprawianych głównie w Regionie Południowo-Zachodnim (i w śladowych ilościach w Langwedocji), głównie w apelacjach Marcillac, Madiran i Gaillac.

    Daje mocne, ekstraktywne, taniczne i silnie wybarwione wina, ale niezbyt eleganckie, dlatego używa się ich niemal wyłącznie do kupażowania. Tylko w okolicach Marcillac winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) musi zawierać co najmniej 90% tej odmiany. Określenie „fer” (fr. żelazo) odnosi się do bardzo twardych łóz winorośli (co sprawia trudności w ich prowadzeniu), choć niektórzy nieco złośliwie odnoszą to do charakteru win. Nie jest spokrewniona ani z odmianą fer z Argentyny, która jest klonem malbeka, ani z gros verdot (zwaną również fer servadou, uprawianą kiedyś w Bordeaux).