flying winemakers

    popularne określenie nowej grupy wyspecjalizowanych winemakerów, którzy w czasie zbiorów pracują np. w Europie, a następnie – z uwagi na różnice sezonowe – na antypodach.

    Termin powstał w latach 80. ub. wieku, kiedy na Starym Kontynencie pojawiła się grupa specjalistów australijskich mających wolny czas po zakończeniu kampanii winiarskiej u siebie w kraju.