Hydrometr (densymetr)

    Skalowane urządzenie podobne do termometru, które zanurza się w próbce moszczu (najczęściej o temperaturze 20°C), by odczytać wagę moszczu (jego gęstość).

    Wagę tzn. łączną zawartość ekstraktu cukrowego i bezcukrowego. Na podstawie odczytu oznacza się zawartość cukru w moszczu i potencjalną moc wina.