In vino veritas (łac.)

    „W winie (ukryta) jest prawda”, „Winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) zawiera prawdę”.

    Stare łacińskie przysłowie o wielu znaczeniach i – zwłaszcza dziś – używane w wielu dziedzinach niemających związku z winem. Pierwotnie odnosiło się do faktu, iż po wypiciu większej ilości wina człowiek jest bardziej skłonny do mówienia prawdy.