Invecchiato (wł.)

    Starzony, leżakowany, od: invecchiamento dojrzewanie, leżakowanie, starzenie wina.

    Określenie używane w odniesieniu do win i innych alkoholi, które dojrzewały przez określony czas. Aby to stwierdzenie mogło się pojawić na etykiecie, winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) (lub trunek) musi spełnić odpowiednie warunki prawa winiarskiego dla danej apelacji lub regionu (np. dotyczące okresu dojrzewania, wielkości pojemników, w których leżakuje itp.).