Kontrolowana nazwa pochodzenia (KNP)

    Termin gwarantujący określone pochodzenie wina i potwierdzający jego jakość, najwyższa kategoria w hierarchii klasyfikacyjnej win używana na obszarze Unii Europejskiej, określana skrótem VQPRD – Vins de Qualité Produits dans une Région Déterminée; niżej w hierarchii klasyfikacyjnej stoją wina stołowe i wina regionalne.

    Na etykietach win jakościowych (czyli o kontrolowanej nazwie pochodzenia) muszą pojawić się następujące (zależnie od kraju) określenia: we Francji – Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), w Hiszpanii – Denominación de Origen (D.O.), we Włoszech – Denominazione d’Origine Controllata (DOC), w Portugalii – Denominaçáo de Origem Controlada (DOC).

    Zgodnie z ustawami winiarskimi Unii Europejskiej winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) klasy VQPRD musi pochodzić z zastrzeżonego, ściśle określonego obszaru, być wyprodukowane z autoryzowanych (dopuszczonych na danym obszarze) odmian winogron, użytych w określonych dla każdego wina proporcjach, przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych limitów plonów winogron z hektara winnicy oraz ilości tłoczonego z nich moszczu.

    Ponadto wino VQPRD powinno być wyprodukowane przy zachowaniu tradycyjnych metod określonych dla danego typu wina i regionu produkcji oraz spełniać wymogi dotyczące jakości, minimalnej zawartości alkoholu i sposobu oraz okresu leżakowania. Nadzorem nad wszystkimi etapami produkcji wina zajmują się krajowe i lokalne władze winiarskie.