koszerne wino

  Koszerność to jedna z bardziej skomplikowanych rzeczy w judaizmie, z uwagi na to, że istnieje bardzo wiele odłamów tej religii.

  Podstawowe zasady kaszrutu wobec wina ująć można w kilku punktach:

  • owoce muszą pochodzić przynajmniej z czteroletnich krzewów,
  • winnica musi odpocząć co siedem lat,
  • mogą w niej rosnąć wyłącznie krzewy winorośli (nie można sadzić tam np. drzewek oliwnych),
  • a od momentu zwózki do winiarni owoce mogą być dotykane i przerabiane wyłącznie przez religijnych Żydów.

  Gamla i Yarden – spróbuj koszernych win z Izraela.

  Koszerne wino | Fot. W. Gogoliński

  W czasie produkcji nie wolno używać żadnych składników pochodzenia zwierzęcego (np. żelatyny i białka kurzego do klarowania), jeden procent wina należy też wylać, jako symboliczne nawiązanie do 10-procentowej daniny płaconej przed wiekami na cele świątynne.

  Większość winemakerów izraelskich to osoby świeckie, więc nie wolno im zbliżać się do tanków i beczek – pracują bezdotykowo, próbki wina podają im Żydzi celebrujący szabas.

  Obostrzenia przy wyrobie wina dla wielu bardzo religijnych Żydów nie są jednak dość wystarczające. Przez całe wieki najlepszym gwarantem koszerności – także wśród tej społeczności mieszkającej w Polsce – była pasteryzacjasposób gorącej stabilizacji wina, polegający na jego ogrz... (...), tak aby winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) stało się mewuszal (zagotowane). Chodziło tu o to, by pozbawić trunek podejrzenia, że może zawierać resztki drożdży, a więc zakwasu, co jest dla nich nie do przyjęcia. Istnieje też grupa najbardziej ortodoksyjnych Żydów, dla których żadne świadectwa koszerności czy też ukoszerniania nie wystarczają. Sami kupują winogrona, zanoszą je do domu, tłoczą i fermentują w gąsiorkach, a dodatkowo otrzymane wino pasteryzują.

  Polska koszerna wódka ze szlacheckiego dworu.

  Czytasz hasło w słowniku ABC Wina.

  Zobacz też dłuższe teksty na ten temat:

  Krótka historia produkcji wina w Izraelu. Trudne otwarcia

  Kaszrut w winiarni

  Wina Izraela. The wine route of Israel