maceracja w miazdze (maceracja miazgi)

    przy produkcji wina czerwonego, przetrzymywanie miazgi gronowej przeważnie po wcześniejszym usunięciu szypułek i innych części stałych w celu wyekstrahowania z niej różnych skłdników, głównie barwników i tanin.

    W praktyce maceracja ta przebiega jednocześnie z fermentacją alkoholową, a często trwa nawet po jej zakończeniu.