meritage

    (ang.) popularny, kalifornijski (i amerykański) termin winiarski oznaczający białe i czerwone winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) kupażowane na wzór bordoski, a więc głównie z odmian cabernet sauvignonfrancuska, klasyczna, najbardziej rozpowszechniona i po..., cabernet francczerwona odmiana winogron, jedna z bardziej rozpowszechniony... (...)merlotMerlot to jedna z najbardziej znanych i rozpowszec... (rzadziej z dodatkiem innych czerwonych, bordoskich odmian) oraz – w przypadku win białych: sauvignon blancjedna z najbardziej rozpowszechnionych na świecie białych ..., muscadellefrancuska odmiana białych winogron uprawianych głównie w ... (...) i sèmillon.

    Termin pochodzi od zbitki słów merit – wartość, zaleta oraz heritage – dziedzictwo, scheda. Funkcjonowało swobodnie niemal od początku amerykańskiego winiarstwa, ale w 1989 zostało oficjalnie zarejestrowane i opatentowane (powstało wtedy Meritage(ang.) popularny, kalifornijski (i amerykański) termin win... (...) Association), a jednocześnie ustalono reguły jego używania. Autorem tego określenia był Neil Edgar, winiarski negocjant z Kalifornii.  Meritage musi być winem wytwarzanym z co najmniej dwóch odmian bordoskich (białych i czerwonych), gdzie żadna z odmian nie może występować w ilości większej niż 90 proc. kupażu, musi być najlepszym winem tego typu z danej winiarni (tylko jedno wino z wytwórni może używać określenia „meritage”), owoce muszą pochodzić z obszaru jednej z apelacji (AVA), zaś jego produkcja nie może przekraczać 25 tys. skrzynek rocznie.