nieklarowane wino

    stosunkowo nowy sposób (w produkcji komercyjnej win białych) na zachowanie jak największej liczby składników aromatyczno-smakowych.

    Moszczu do wyrobu tego typu win nie poddaje się samoczynnemu klarowaniu (sedymentacji) przed fermentacją, ani też nie używa środków klarujących po ich dojrzeniu. Aby jednak wina były „czyste”, filtruje się je, odwirowuje lub poddaje zimnej stabilizacji. Dla konsumenta często podawana na etykiecie informacja „unfined” ma oznaczać, że jest to winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) bardziej „naturalne”, co ma oczywiście wpływ na jego cenę.