„No Chardonnay Here” (NCH)

     

    (ang.) „Tu nie ma, nie podaje się, nie produkuje się chardonnay”. Dowcipne napisy na tabliczkach lokali w Kalifornii, jak również dewiza ludzi znudzonych tą odmianą i dyskusjami o niej.

     

    Nadmiar wyrabianych win z tego szczepu i jego popularność w Kalifornii oraz na świecie spowodowały w latach 90. ub. wieku pewien przesyt i stopniowy zwrot w poszukiwaniu win z innych białych szczepów. Z tego kręgu malkontentów za oceanem narodził ruch „Rhone Rangers” skupiający wytwórców używających do produkcji odmian białych (i czerwonych) z Doliny Rodanu. „No Chardonnayfrancuska odmian białych winogron, jedna z najbardziej rozp... Here” stało się również ich dewizą i niemal okrzykiem „bojowym”.