Oechslego stopnie (°Oe)

    niemiecki system obliczania zawartości cukru w moszczu na podstawie wyrażonej w stopniach różnicy pomiędzy wagą czystej wody (1000 g) a wagą moszczu gronowego.

    Pomiar odczytuje się na skalowanym hydrometrze. Jeśli odczyt (waga moszczuilość ekstraktu, cukrowego i bezcukrowego, zawartego w św... (...)) wynosi 1076, to wartość ta wyrażona w skali Oechslego (czyli po odliczeniu wagi wody – 1000 g) wynosi 76°Oe (po przeliczeniu daje to zawartość około 15,2 proc. cukru w moszczu), co z kolei oznacza, że po całkowitym przefermentowaniu winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) będzie zawierało około 76 g/l alkoholu, czyli moc wina będzie wynosiła około 10° obj. Stąd 76°Oe odpowiada 10° alkoholu w winie, a 100 °Oe = 13,8° alkoholu. Lub – inaczej – 1°Oe = 2 g/cukru (2 proc. cukru). System używany w Niemczech i Luksemburgu.

    Fot. Archiwum