Qualitätswein mit Prädikat (QmP)

    (niem.) wino jakościowewino o kontrolowanej nazwie pochodzenia (posiadające apelac... (...) z deklaracją typu (wyróżnikiem); termin gwarantujący określone pochodzenie wina, jego nazwę i jakość, zgodny z używanym na obszarze UE oznaczeniem VQPRD; najwyższa kategoria w hierarchii klasyfikacyjnej win niemieckich.

    W odróżnieniu od win QbA (muszą spełniać wszystkie warunki przewidziane dla tej kategorii win) wina QmP muszą posiadać jedną z 6 deklaracji typu, wyróżników (prädikat) precyzujących stopień dojrzałości winogron podczas zbiorów: Kabinett  Kabinett (niem.)- jeden z 6 typów niemieckich win j..., Spätlese(niem.) późny zbiór; jeden z sześciu typów niemieckich ... (...), Auslese(niem.) zbiór wyselekcjonowanych kiści.Jeden z 6 typów ni... (...), Beerenauslese (BA)(niem.) zbiór wyselekcjonowanych, pojedynczych winogron (ja... (...), Eiswein(niem.) wino lodowe.Typ wina wyrabianego z przemrożonych ow... (...) lub Trockenbeerenauslese (TBA); nie mogą być szaptalizowane.