récoltant-co-opérateur (RC)

    (fr.) samodzielny winogrodnik, ale jednocześnie członek spółdzielni.

    Na etykietach butelek szampana termin używany na określenie winogrodnika, który sam wyrabia szampan lub wino bazowe, wykorzystując urządzenia spółdzielni (koopertywy), której jest członkiem. Jeśli winiarz sam nadzoruje i czynnie uczestniczy we wszystkich etapach produkcji wina, może je sprzedawać pod własną etykietą producencką z określeniem np. „Elaboré par Wojciech Gogoliński á Reims, RC”.
    W innym przypadku, tzn. jeśli całość prac jest wykonywana przez spółdzielnię, winiarz nie jest uznawany za producenta, a wino nosi określenie „Elaboré par la coopérative ZPOW á Réims pour Wojciech Gogoliński, RC”.