récoltant-co-opérateur (RC)

    (fr.) samodzielny winogrodnik, ale jednocześnie członek spółdzielni.

    Na etykietach butelek szampana termin używany na określenie winogrodnika, który sam wyrabia szampan lub wino bazowegotowe wino, które – po odpowiednim przygotowaniu (np. do... (...), wykorzystując urządzenia spółdzielni (koopertywy), której jest członkiem. Jeśli winiarz sam nadzoruje i czynnie uczestniczy we wszystkich etapach produkcji wina, może je sprzedawać pod własną etykietą producencką z określeniem np. „Elaboré par Wojciech Gogoliński á Reims, RC”.
    W innym przypadku, tzn. jeśli całość prac jest wykonywana przez spółdzielnię, winiarz nie jest uznawany za producenta, a winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) nosi określenie „Elaboré par la coopérative ZPOW á Réims pour Wojciech Gogoliński, RC”.