Ried

    (aut.) parcela, odpowiednik francuskiego cru(fr.) zbiór, obszar uprawy, parcela, działka.Przeważnie n.... Jest to wydzielony obszar w obrębie apelacji wyróżniający się specyficznymi cechami gleby i mikroklimatu, a – co za tym idzie – odmienną charakterystyką produkowanych tam win.

    W praktyce – podobnie jak w Niemczech i w Burgundii (np. w przypadku win premier cru) – cały obszar apelacji czy regionu jest podzielony na riedy, z których każdy ma swoją nazwę. Gdy w 1985 roku wprowadzano w Austrii nowe prawo winiarskie, dla uproszczenia zarzucono zwyczaj podawania tych nazw na etykietach. W drugiej połowie lat 90. ub. wieku znani producenci zaczęli powracać do tej praktyki.

    Fot. Archiwum