riserva

     

    (wł.) rezerwa; określenie odnoszące się do win klasy DOC i DOCG oznaczające, że winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) dojrzewało odpowiednio długo.

     

    Okres leżakowania – a także jego sposób (pojemność beczek i materiał, z którego je wykonano) – jest określony przez prawo winiarskie dla każdego obszaru winiarskiego. Z reguły okres ten wynosi około 2–4 lat.

    Etykieta Chianti | Fot. Archiwum