SAT (suma aktywnych temperatur; ang. – sum of active temperatures)

    często używane w literaturze fachowej podstawowe kryterium klimatyczne określające przydatność danego obszaru do uprawy winorośli.

    Jest to suma średnich temperatur dziennych wynoszących powyżej 10°C w czasie okresu wegetacyjnego (zazwyczaj 1 IV do 31 X).