sedymentacja

    osadzanie, klarowanie. Termin o wielorakim znaczeniu w enologii. Najważniejszy z nich dotyczy niezbędnego zabiegu przy produkcji win białych.

    Jest to proces pozostawiania świeżo wytłoczonego i zasiarkowanego moszczu, by się częściowo wyklarował, tzn. opadły z niego części stałe, które przedostały się doń w czasie tłoczenia, głównie drobinki owoców i pestki. Zwykle trwa od kilkunastu godzin do dwóch dni, po czym wyklarowany moszcznieklarowany, świeżo wyciśnięty mętny sok winogronowy..... (...) ściąga się znad osadu. Pozostawienie części stałych spowodowałoby powstanie trawiastych nut w zapachu i smaku oraz wrażenie gorzkości.

    Sedymentacjaosadzanie, klarowanie. Termin o wielorakim znaczeniu w eno... (...) to również naturalny proces dojrzewania win białych, ale głównie czerwonych, które z wiekiem wytrącają osad w butelce, co jest zjawiskiem naturalnym. By nie dostał się do kieliszka, winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) należy zdekantować.