ułożone (zharmonizowane, zrównoważone)

    degustacyjne określenie wina, w którym wszystkie elementy składowe występują (przynajmniej z grubsza) we właściwych proporcjach, a samo wino nie zdradza wyraźnego nadmiaru (defektu) czy też dominanty jakiejś cechy, która wyraźnie zakłócałaby pozostałe.

    Przeważnie odnosi się do win odpowiednio odleżakowanych, właściwie przechowywanych i podanych w optymalnej temperaturze. Termin „zbalansowane” jest często nadużywaną obcojęzyczną kalką, choć zagościł już na stałe w języku polskim.