vin de presse

    (fr.) winno tłoczone.

    Termin używany przy produkcji win czerwonych (rzadziej białych) na określenie wina otrzymywanego poprzez odciśnięcie odfermentowanej miazgi, po wcześniejszym obciągnięciu wina właściewgo (obciekowego), tzw. vin de goutte. Ten typ wina posiada bardzo dużo barwników i tanin oraz znacznie mniej związków aromatycznych. Z reguły jest wyraźnie cierpkie. Kiedyś, ale często także i dzisiaj, vin de presse(fr.) winno tłoczone.Termin używany przy produkcji win cze... (...) zwyczajowo rozdawano robotnikom w winncy. Jeśli to konieczne, pewną ilością vin de presse uzupełnia się (koryguje) winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) właściwe.