Vorlese

    (niem.) wczesny zbiór, przedzbiór.

    Termin oznacza próbny zbiór owoców w celu np. wyznaczenia wagi moszczu lub zbiór rozpoczęty celowo wcześniej, by otrzymać winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) o zwiększonej zawartość kwasów np. do wyrobu win musujących (sekt(niem.) wino musujące, wytw. gł. metodą tradycyjną lub m... (...)).