winifikacja redukcyjna

    rodzaj winifikacji mający na celu maksymalne ograniczenie kontaktu wina ze środowiskiem zewnętrznym, szczególnie zaś tlenem, aby uniknąć jego oksydacji i zachować w winie jak największą ilość aromatów pierwotnych i wtórych.

    Zakłada bardzo szybki transport zebranych owoców do winiarni i użycie zamkniętych zbiorników fermentacyjnych oraz dojrzewanie wina w takich samych pojemnikach. W ekstremalnych sytuacjach wypełnia się je azotem (zwłaszcza przy winach z odmiany muskat). Taki sposób winifikacji daje wina świeższe i w większym stopniu oddające cechy konkretnego szczepu, ale z reguły o mniej złożonym zapachu i smaku oraz o krótszym potencjale dojrzewania.