wino bazowe

    gotowe winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...), które – po odpowiednim przygotowaniu (np. dosłodzeniu) – jest punktem wyjścia do otrzymania finalnego produktu, np. wina musującego.

    Od jakości wina bazowego w dużym stopniu zależy jakość wina finalnego.