Technologia winiarstwa we Wrocławiu

Trwa rekrutacja na podyplomowe studia z zakresu „Technologii winiarstwa” na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z technologią produkcji wina i uprawą winorośli. Ich absolwenci posiadając wiedzę z zakresu podstaw uprawy winorośli oraz winifikacji win białych, czerwonych, a także win specjalnych, będą mogli podjąć pracę w winnicy i winiarni. Dzięki proponowanemu programowi studiów poznają prawne i ekonomiczne aspekty uprawy winorośli i produkcji win w Polsce oraz krajach UE, podstawę projektowania winiarni, a także sposoby oceny jakości surowców i produktów finalnych, z uwzględnieniem najnowszych metod analitycznych i technik instrumentalnych. Wykłady poprowadzą specjaliści z zakresu technologii wina, enologii, uprawy, ekonomii, prawa i medycyny.

Więcej informacji na stronie www.wnoz.up.wroc.pl/wnoz/wino