Triumf rozumu

Gdy XVIII wiek powoli zmierza ku końcowi, w Madrycie dwaj członkowie Hiszpańskiej Akademii Królewskiej otrzymują do wykonania niecodzienną misję: mają sprowadzić z Paryża pierwsze, kompletne i oryginalne wydanie Wielkiej Encyklopedii Francuskiej – dzieła które, jak pokazała historia, zmieniło bieg dziejów.

I chociaż prestiżowa hiszpańska instytucja ma na to posunięcie zgodę samego króla, szybko okazuje się, że nie wszyscy akademicy podzielają pogląd dotyczący zasadności posiadania w kraju kompendium wiedzy podważającego dotychczasowy porządek świata. Ich negatywny stosunek do tego przedsięwzięcia przybiera bardzo konkretną formę – wysyłają śladem swoich kolegów zaprawionego w bojach człowieka, którego zadaniem jest niedopuszczenie do pojawienia się zakazanych ksiąg w granicach Hiszpanii. Po przybyciu do Paryża okazuje się, że znalezienie kompletnego i możliwego do nabycia pierwszego wydania Encyklopedii graniczy z cudem, wskutek czego wysłannicy Akademii zmuszeni są spędzić w stolicy Francji więcej czasu, niż zakładali. Taki zabieg fabularny pozwala autorowi na bardzo precyzyjny opis buzujących w przedrewolucyjnym Paryżu nastrojów, którym przeciwstawia także z dużą drobiazgowością odmalowaną atmosferę Madrytu owych czasów. Te pieczołowite opisy oraz dyskusje bohaterów nieraz przekomarzających się w kwestii stosunku Kościoła do osiągnięć nauki, a także plastycznie przedstawione czasy walki idei oświecenia z zabobonem czynią z książki Artura Péreza-Reverte wartościową lekturę. Chociaż nie brak w niej scen typowych dla pozycji spod znaku płaszcza i szpady, trudno zakwalifikować ją do kategorii powieści przygodowych, które czyta się jednym tchem. Misja: Encyklopedia to wielowymiarowa książka, którą smakuje się powoli, bez pośpiechu delektując się rzetelnymi informacjami o minionym, szczególnym pod wieloma względami okresie, który na historii nie tylko Europy odcisnął niezatarte piętno.

Misja: Encyklopedia
Arturo Pérez-Reverte

Wydawnictwo Znak, 2017
Cena: 44,90 zł