VINOFORUM znowu w Polsce

Już po raz drugi prestiżowy, Międzynarodowy Konkurs Winiarski VINOFORUM zawita do Polski.

XXV edycja konkursu odbędzie się dniach 25 i 26 sierpnia w Zakopanym. Organizatorem jest Fundacja „Galicja Vitis”.

VINOFORUM jest jednym z najstarszych i najważniejszych konkursów winiarskich w Europie środkowej. Co roku, poczynając od  pierwszej edycji w roku 1991, konkurs odbywa się naprzemiennie w Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Czechach i  Austrii. W Polsce organizowany jest po raz drugi, dzięki Romanowi Myśliwcowi oraz Wojciechowi Bosakowi, którzy cieszą się dużym szacunkiem i uznaniem twórców Vinoforum: czołowego słowackiego profesora enologii Fedora Malíka i byłego słoweńskiego ministra rolnictwa Słowenii Joże Protnera.

Kolejne jubileuszowe edycje odbywają się w Polsce: XX edycja w Krynicy, a XXV zawita w tym roku do Zakopanego. Organizatorem wykonawczym konkursu jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis”, partnerami Polski Instytut Winorośli i Wina, Narodowe Centrum Wina  Republiki Czeskiej oraz Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie. Patronat medialny objęły: NaszeWinnice.pl, Magazyn Czas Wina oraz Kobiety i Winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...).

Organizatorzy serdecznie zapraszają winiarzy, importerów i dystrybutorów do zgłaszania swoich win do Konkursu.  Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 sierpnia br.  W tym celu należy przesłać pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnioną Kartę Wina (stanowiącą załącznik do regulaminu) na adres: konkurs@galicjavitis.pl.  Najpóźniej do dnia 18 sierpnia br. należy dostarczyć próbkę wina –  osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską – na adres: Roman Myśliwiec, ul. Krakowska 100A, 38-200 Jasło (kontakt telefoniczny: +48 602 375 851).

Dla polskich winiarzy organizatorzy przygotowali specjalną zniżkę w opłatach konkursowych:  100 zł od każdego win – wpłaty na konto Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa “Galicja Vitis”, 38-200 Jasło, ul. Krakowska 100a, konto: 64 2030 0045 1110 0000 0382 1820

Wszelkie informacje dotyczące sposobu zgłaszania, przygotowania win do wysyłki oraz wymaganych terminów znajdują się w Regulaminie na stronie Nasze Winnice. Tam do pobrania także zaproszenie do Konkursu i karta zgłaszanego wina.