W Czechach najgorsze od 25 lat zbiory winogron

Według danych stowarzyszenia czeskich winiarzy zbiór winogron w tym kraju był w 2010 roku najniższy od 1986 roku – o jedną trzecią mniejszy w porównaniu do 2009 roku i o połowę niż w latach 2007–2008.

Jako przyczynę podaje się fatalną pogodę – na przemian okresy suszy i gwałtownych ulew połączonych z gradobiciem, co sprzyja rozwojowi chorób grzybiczych. Winiarze poniosą spore straty – konieczny wzrost cen nie zrekompensuje zmniejszonych plonów.
Kolejny rok spadku produkcji wina powoduje, że Czesi sprowadzają do swojego kraju coraz więcej wina z zagranicy: w 2011 roku import wina wzrośnie o 60–80 proc.

„Decanter”, 17.02.2011 r.