Wina filozoficznie inne

Wychowankami szkół waldorfskich, wymyślonych i wprowadzonych w życie przez twórcę biodynamiki Rudolfa Steinera, byli zarówno kanclerz Helmut Kohl, jak i Andreas Baader oraz Ulrike Meinhof, najsłynniejsi niemieccy terroryści.Nie ma to oczywiście żadnego związku z wynalezioną przez Steinera biodynamiką, ale dyskusje nad jej skutecznością budzą spore emocje wśród winomanów, a nawet tworzą postawy skrajne. Często niemal się zwalczające.Co ciekawe – inne…

Chcesz czytać więcej?