Wina na audytowanym

Z końcem listopada w Londynie powołano do życia The Wine Investment Association.

Stowarzyszenie ma audytować jakość i rodzaj winiarskich inwestycji oraz kontrolować sposób działania swych członków. Założyciele to: Hugo Rose MW (Culver Street Ltd), David Jackson (Albany Portfolio Management), Adrian Lenagan (Provenance Fine Wines) i Peter Shakeshaft (Vin-X Ltd). Włączenie się w struktury stowarzyszenia będzie wymagało rekomendacji i przekonania, że celem działalności nowych osób jest rzeczywista chęć poprawy jakości usług w zakresie winiarskich inwestycji. Roczna składka wynosi £1500 – i zawiera w sobie opłatę za audyt …

WIA do 20 stycznia zamierza wypracować kodeks właściwego postępowania w zakresie swej działalności – i ogłosić go publicznie podczas zjazdu założycielskiego 14 lutego 2013 roku.

Jak odbiera tę inicjatywę środowisko brytyjskich inwestorów winiarskich? Ci wielcy – raczej z satysfakcją. Mniejsi – sceptycznie, bo nawet wstępne regulacje odwołują się do rzeczywiście wielkich pieniędzy.

Jak zwykle: czas zweryfikuje nadzieje i obawy.

Marta Śmietana