Zdetronizowana?

Wódka bywa traktowana jak narodowy alkohol Polaków. Lecz – jak donosi CBOS, a za nim powtarza w świat “Decanter” – sytuacja ta może ulec zmianie.

Badania CBOSu dotyczyły ostatnich trzech lat w naszym kraju – i pokazały, że dla zaledwie 17 proc. przepytanych  wódka jest wciąż numerem jeden.

Winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) natomiast prześcignęło wódkę i zajmuje poczesne miejsce w sercach 21 proc. badanych.

A co z resztą? Oczywiście – ogólnokrajowym ulubieńcem pozostaje nieodmiennie piwo. I w tym przypadku raczej należy wierzyć w prawdomówność rodaków. Zaś co do wódki i wina – trudno orzec. Polecam obserwacje własnego otoczenia celem weryfikacji badań.