Zjeść czy podziwiać?

Jemy oczami. Często to wygląd dań decyduje, czy w ogóle ich spróbujemy, kupimy, zwrócimy na nie uwagę. Fantastycznie, gdy smak dorównuje prezentacji, gorzej – gdy go brak. Kinga Paruzel gotować umie! I to pysznie!

Dodatkowo potrafi sprawić, że nawet najprostsze danie chce się nam przygotować, a później smakować z niekłamaną przyjemnością. Jak to robi? Fotografując dania z niezwykłym talentem. Przewracając kartki książki Nie… zwykła kuchnia, wręcz czujemy w ustach delikatność kremu z dyni, chrupkość naleśnika, sprężystość łososia, soczystość pieczeni, szorstkość selerowego placuszka, jędrność gruszki czy chłód lodów pomarańczowo-bazyliowych. To uczucie sprawia, że smaki w nas buzują i jeśli tylko mamy odrobinę czasu, chęci i sklepik pod ręką, nic nie stoi na przeszkodzie, by urzeczywistnić tę pyszną fatamorganę w naszych ustach.

Książka podzielona jest na pięć działów, które pozwolą nam przygotować danie praktycznie na każdą okazję. Zdrowe śniadania, nieszablonowe przekąski, pikantne zupy, treściwe dania dla prawdziwych facetów, potrawy dla wegetarian i amatorów mięs, owocowe pychotki, ciastowe desery… – wszyscy szukający nowych doznań smakowych na pewno znajdą tu coś dla siebie. Niemal przy każdym przepisie znajdziemy krótki wstęp, w którym autorka opisuje danie i zdradza sekrety jego powstania. Obok potrzebnych składników (niekiedy dobierać trzeba je na oko) znajdziemy grafiki ilustrujące czas przygotowania i liczbę porcji. Przepis kończą „możliwości”, które zawierają rady, jak nieco zmodyfikować danie – gdy na przykład nie mamy pod ręką jednego składnika – nie gubiąc przy tym smaku.

Na uwagę zasługuje rozdział „Na zdrowie”. Znajdziemy w nim przepisy na płynne cudeńka, które sprawią, że odzyskamy linię, pozbędziemy się przeziębienia czy odkryjemy połączenia smaków dotąd nam nieznanych. Cenny jest też dodatek o sezonowości warzyw i owoców oraz rozpiska kuchennych miar i wag.

Nie… zwykła kuchnia. Więcej smaków
Kinga Paruzel
Burda Publishing Polska
Cena: 44,90 złotych

 

REGULAMIN KONKURSU „NEWSLETTER – SMAK IDEALNY”

 

 1. I. DEFINICJE

 1. Organizatorem konkursu „NEWSLETTER – SMAK IDEALNY” jest Wydawnictwo Czas Wina sp. z o.o.,  ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, prześle odpowiedź na opublikowane w Newsletterze magazynu „Czas Wina” wysłanym w dniu 9 maja 2016 roku pytanie oraz spełni pozostałe warunki uczestnictwa również  podane w II. Regulaminu.
 4. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją” składa się z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora, która spośród nadesłanych przez subskrybentów Newslettera odpowiedzi wybierze 3 (słownie: trzy) najciekawsze, które zostaną nagrodzone.
 5. Zwycięzcami konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami” są 3 uczestników, który najciekawiej zdaniem Komisji odpowiedzą na pytanie umieszczone w Newsletterze i otrzymają największą liczbę punktów.
 6. Nagrodami w konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Burda Publishing Polska pt. Nie…zwykła kuchnia. Więcej smaków. Każdy Zwycięzca otrzyma po jednym egzemplarzu wyżej wymienionej książki.

 

 1. II. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Konkurs rozpoczyna się 9 maja 2016 roku o godz. 16.00 i trwa do 16 maja 2016 roku do godz. 12.00.
 2. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Fundatora.
 3. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi w czasie jego trwania napisać Z czym kojarzy mu się idealny smak?, a odpowiedź przesłać na adres konkurs@czaswina.pl. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.
 4. Komisja Konkursowa wybierając trzy najciekawsze odpowiedzi będzie brała pod uwagę: oryginalną argumentację, długość wypowiedzi (max. 2000 słów) oraz ciekawy dobór słów.  Każdy członek Komisji może przyznać od 1 do 5 punków.
 5. Organizator rozstrzygnie konkurs najpóźniej po 2 dniach roboczych od dnia zakończenia konkursu. Uczestnik, którego odpowiedź zostanie wybrana przez Komisję jako najciekawsza zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną w formie e-maila.  W wiadomości pojawi się komunikat o wygranej oraz prośba o przesłanie danych teleadresowych umożliwiających wysłanie nagrody.
 6. Na adres do wysyłki Organizator będzie czekał 3 dni robocze od momentu wysłania prośby o jej przysłanie. Po ich upływie, jeśli wytypowany zwycięzca nie poda adresu wysyłki, nagroda przepada.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrody w konkursie otrzyma trzech uczestników chyba, że nie spełnią wymagań opisanych w punkcie 6.

 

 1. III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w konkursie.
 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: konkurs@czaswina.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 nie będą rozpatrywane.

 

 1. IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@czaswina.pl
 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@czaswina.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 7. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 8. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

 

 1. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czaswina.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.