Appellation d’Origine Contrôlée (AOC lub AC)

    (fr.) kontrolowana nazwa pochodzenia.

    Termin gwarantujący określone pochodzenie i potwierdzający jakość wina. Najwyższa, wprowadzona w 1935 roku kategoria w hierarchii klasyfikacyjnej win francuskich, zgodna z używanym na terenie UE oznaczeniem VQPRD. Zgodnie z nią winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) AOC musi pochodzić ze ściśle określonego rejonu produkcji, zostać wyprodukowane z winogron zarejestrowanych, dopuszczonych na danym obszarze odmian i użytych w określonych dla każdego wina proporcjach, przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych limitów plonów winogron z 1 ha winnicy i ilości tłoczonego z nich moszczu. Ponadto wino AOC powinno zostać wyprodukowane przy zachowaniu tradycyjnych metod określonych dla danego typu wina i regionu produkcji oraz spełniać wymogi dotyczące jakości, minimalnej zawartości alkoholu i sposobu oraz okresu leżakowania.