Voucher Enoteka Czas Wina – regulamin

Słowniczek

 • Enoteka Czas Wina – sklep z winem przy ulicy Balickiej 255 w Krakowie.
 • Voucher – bon towarowy na okaziciela, który można wykorzystać w Enotece Czas Wina.
 • Nabywca – kupujący Voucher.
 • Użytkownik – posiadacz Vouchera.

Warunki ogólne

 1. Użytkownik może wykorzystać Voucher w Enotece Czas Wina. Nie może go wykorzystać na zakupy w sklepie internetowym czaswina.pl
 2. Nabywca może kupić Voucher w Enotece Czas Wina. Cena Vouchera jest równa zapisanej na nim kwocie.
 3. Każdy Voucher ma unikalny kod i można go użyć tylko raz.

Zasady korzystania

 1. Użytkownik może wykorzystać Voucher, żeby zapłacić za zakupy w Enotece Czas Wina. W trakcie zakupów musi przekazać Voucher sprzedawcy.
 2. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, Użytkownik nie otrzyma reszty.
 3. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, Użytkownik musi dopłacić różnicę.
 4. Vouchera nie można zwrócić, ani wymienić na gotówkę.
 5. Na każdym Voucherze znajduje się jego data ważności. Po tym terminie Vouchera nie można użyć.

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Nabywca kupi Voucher, zgadza się z tym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie czaswina.pl oraz w Enotece Czas Wina.
 3. Wydawcą Vouchera jest firma Czas Wina sp. z. o.o., ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 677-233-65-13.