dojrzałość winogron

    określenie stopnia rozwoju owoców winorośli, oznaczające ich przydatność do zbioru i przerobu (lub spożycia w przypadku winogron deserowych).

    Sposób definiowania dojrzałości winogron przeznaczonych do wyrobu wina zależy od indywidualnego podejścia oraz specyficznych potrzeb związanych z produkcją. Dojrzałość optymalna oznacza najlepsze z możliwych do uzyskania w danych warunkach (klimat, pogoda, siedlisko, sposób uprawy itp.) parametry owoców dla wyrobu założonego typu wina. Uzyskanie takiego idealnego surowca jest jednak z powodów technicznych oraz ekonomicznych rzadko możliwe. Dojrzałość technologiczna albo przerobowa, to bardziej utylitarne pojęcie, którym posługuje się ogromna większość producentów.