ubogie

    degustacyjne określenie wina, w którym nagromadzenie ilości składników aromatyczno-smakowych jest niewystarczające, niższe od przeciętnej lub oczekiwanej.

    Często także termin stosowany na opisanie wina „nijakiego”, „pustego”, „bezpłciowego”. Takie winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) nie nadaje się do przechowywania, a nierzadko także stawia się w ogóle pod znakiem zapytania sens jego konsumpcji.