Gallizacja

    Dodawanie do moszczu winnego wody i cukru; zabieg stosowany zgodnie z prawem w niektórych krajach, zwłaszcza w latach o słabym nasłonecznieniu, kiedy winogrona nie osiągają odpowiedniej dojrzałości, a zawartość kwasów jest zbyt duża;

    GallizacjaDodawanie do moszczu winnego wody i cukru; zabieg stosow... (...) pozwala na doprowadzenie zawartości obu podstawowych składników moszczu do standardowego poziomu, odpowiedniego dla danego regionu; metoda opracowana przez dra Galla, zastosowana po raz pierwszy w 1851 roku; metoda jeszcze bardziej pogardzana od ciągle jeszcze dopuszczanej prawnie (w tym w UE) metody szaptalizacji.