hybrydy amerykańskie (amerykańskie mieszance)

    grupa przeważnie starych odmian winorośli pochodzących ze wschodnich stanów USA, powstałych w wyniku krzyżowań międzygatunkowych.

    Nazwa ta obejmuje zarówno mieszańce pomiędzy różnymi gatunkami winorośli amerykańskich, jak też – znacznie częstsze – ich krzyżówki z winoroślą europejską V. vinifera.