sauvignon vert (sauvignonasse, friulano)

    mało znana i rozpowszechniona odmian białych winogron, spokrewniona z sauvignon blancjedna z najbardziej rozpowszechnionych na świecie białych ... i często trudno od tego szczepu odróżnialna.

    Jeszcze w XIX w. jej nasadzenia były powszechne i mieszane z sauvignon blanc w Bordeaux, a także w Chile. Część producentów z Friuli-Venezia Giulia na początku XX w. tą nazwą zastąpiła określenie „tocai” i „tocai friulano”, kiedy UE ostatecznie zakazała używania producentom nazw kojarzonych z węgierskim tokajem. Inni wybrali określenie „friulano”.