cru

    (fr.) zbiór, obszar uprawy, parcela, działka.

    Przeważnie niewielki obszar uprawy winogron wydzielony ze względu na specyfikę gleby, mikroklimat, specjalne obostrzenia dotyczące upr. winorośli i prod. wina lub tradycję z większego obszaru objętego k.n.p. i powiązany z lepszą jakością otrzymywanego na tym obszarze wina. Szczegółowa koncepcja cru(fr.) zbiór, obszar uprawy, parcela, działka.Przeważnie n... oraz sposób przydzielania poszczególnym obszarom tego statusu są odmienne w różnych reg. winiarskich, jednak obecnie – na wniosek lokalnych winiarzy – status ten przyznawany jest po bardzo szczegółowych i długotrwałych badaniach.