Institut National des Appellations d’Origine (INAO)

    Powołana w roku 1935 przez rząd francuski centralna organizacja przyznająca kontrolowane nazwy pochodzenia KNP (apelacje) różnym produktom rolniczym (winom – AOC, pozostałym produktom – AOP).

    Jej korzenie sięgają 1905 roku, kiedy to rząd zaczął wytyczać granice produkcji dla niektórych wyrobów. Nie wiązało się to z niczym więcej i nie miało nic wspólnego z jakością konkretnych produktów ani z zatwierdzaniem norm ich wytwarzania. Pierwsze bardziej rygorystyczne normy dla wyrobów rolniczych, w tym win, wprowadzono w życie w 1936 roku. Dziś każdy nowy obszar wyrobu jakiegoś produktu, starający się o apelację, musi bardzo długo aplikować o zgodę i przedstawić bardzo wiele dokumentów oraz opinii.

    W 2007 roku organizacja zmieniła nazwę na Institut National de l’Origine et de la Qualité (ale pozostawiono utarty skrót INAO), co łączy się m.in. z tym, że instytut zainteresował się winami organicznymi i biodynamicznymi.

    INAO był wielokrotnie krytykowany przez osoby z branży za biurokrację, paryski, centralny (nawet patriarchalny) punkt widzenia (nieliczenie się z opiniami lokalnych wytwórców) oraz działanie bardziej na korzyść producentów niż konsumentów.