Karafka

    (ang. – decanter, fr. – caraffe) dziś naczynie wielofunkcyjne, którego korzenie sięgają mniej więcej przełomu XVI i XVII wieku. Wtedy – wobec powolnego rozpowszechniania się w bogatszych domach naczyń szklanych – zastąpiło popularne gliniane lub drewniane dzbany stosowane w karczmach do zlewania wina z piwnicznych beczek. W ten sposób od razu (w temperaturze piwnicznej, czyli właściwie schłodzonej) winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) podawano w elegancki sposób na stół.

    Dziś służy przede wszystkim do dekantacji czerwonego wina, czyli oddzielenia wina ze starszych roczników od osadu i/lub właściwego napowietrzenia zarówno bardzo starych win, jak i młodszych, ciężkich. Oprócz tego karafka(ang. – decanter, fr. – caraffe) dziś naczynie wielofun... (...) pełni dziś funkcję wybitnie dekoracyjną (choć bardziej tradycyjnie wśród alkoholi mocnych typu whisky czy koniak). Coraz częściej także białe wina podaje się w ten sposób na stoły w restauracjach. Podawania wina w eleganckich karafkach nie należy mylić ze stawianiem na stół w restauracjach lub barach win typu da casa, czyli najtańszych win zapitkowych do posiłku.