Dojrzalej?

Obecnie często powtarza się następującą opinię – wina są zbyt dojrzałeokreślenie degustacyjne stwierdzające, że wino osiągneł... (...), a poziom alkoholu jest w nich zbyt wysoki.

James Laube z „Wine Spectatora” nie ma wątpliwości – 10 lat temu wina wyglądały pod tym względem inaczej. Większość uznałaby tę zmianę za problem – dla niego jednak nie jest to żadna niedogodność. Zmieniał się globalny styl? Proszę bardzo, wybór w ogóle jest większy, więc konsument może szukać tego, co mu bardziej odpowiada.
Zmiana stylu w winiarstwie nie ubezwłasnowolni miłośników win, tylko zmusi ich niejako do poszukiwania własnych, nowych ścieżek.

Marta Śmietana