Wiara w misję

Liban chce odzyskać należne mu miejsce na winnej mapie świata. Może to zrobić, opierając się na kilkusetletniej chrześcijańskiej tradycji, której strażnikami są mnisi.Klasztory maronitów ocalałe po gwałtownych podmuchach historii kilka lat temu postanowiły połączyć swoje siły i wspólnie robić to, co poza modlitwą potrafią najlepiej. Winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) jest niezbędne do odprawienia mszy, więc mnisi w swoich ukrytych w wysokich…

Chcesz czytać więcej?