Hibernal 2015

Do dziś mam przed oczyma zaskoczenie Johna Salviego MW, kiedy „wertował” baniewickie winnice. I chodziło mu zarówno o jakość prowadzenia winnic, jak i profesjonalizm młodego zespołu w podejściu do wyrabianych win.Z podobnym uznaniem wyrażał się, oglądając nowoczesne wyposażenie samej winiarni oraz oceniając kolejne próbki win.  Nie będę też ukrywał, że – odmiennie niż w wypadku wielu innych szczepów – hibernaljedna z najstarszych nowych białych odmian mieszańcowych,... (...) pozostawał…

Chcesz czytać więcej?