Historie anatolijskie

Cztery lata temu odbyła się w Stambule konferencja naukowa poświęcona najnowszym badaniom dotyczącym początków produkcji wina.Międzynarodowa oprawa wymagała zastosowania języków kongresowych, co pozwoliło zobaczyć, jak dużo nowych informacji zawdzięczamy pracy tureckich archeologów i historyków oraz zagranicznych misji badawczych.Szkoda, że tak rzadko Turcy ujawniają rezultaty swoich badań w językach innych niż turecki. Tutejsza archeologia jest bowiem od wielu lat…

Chcesz czytać więcej?