Słowacka Małopolska

Promocję książki pod tym tytułem zorganizował Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie. Nie zabrakło degustacji słowackich win.

Autorzy książki „Słowacka Małopolska”: Mieczysław Czuma, Leszek Mazan i Marcin Żerański podkreślali podczas promującego ją spotkania wspólnotę historii i kultury, która łączy Małopolskę z sąsiadującą przez tatrzańską miedzę Słowacją. Współpraca, wymiana, wspólnota – te słowa pojawiały się wciąż w wystąpieniach zarówno małopolskich włodarzy jak i zaproszonych na to spotkanie słowackich, czeskich i węgierskich gości.

Leszek Mazan podpisuje książki przedstawicielkom Stowarzyszenia Kobiety i Winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...)

Jednym z nich był Ján Všetečka-Konstant, Prezydent Europejskiego Forum Kultury Wina, w ramach którego winiarze słowaccy, czescy, węgierscy i polscy (Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie) promują kulturę winiarską, enoturystykę i tradycje regionów.

Spotkaniu towarzyszyła również degustacja win słowackich z winiarni Golguz.